Η Τεχνολογία του Μήνα

Φορητή συσκευή ειδοποίησης για άτομα με ανάγκες αυξημένης φροντίδας

Written by  |  Wednesday, 12 March 2014 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Ισπανική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λύσεων προηγμένης τεχνολογίας για την προσωπική ασφάλεια, προσφέρει φορητή συσκευή ειδοποίησης και εντοπισμούγια άτομα με ανάγκες αυξημένης φροντίδας, όπως για παράδειγμα ασθενείς, ηλικιωμένους, μικρά παιδιά, κτλ. Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητήσουν βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια να ανευρεθούν με ακρίβεια, ώστε να τους παρασχεθεί αυτή άμεσα και αποτελεσματικά. Το σύστημα έχει διακριτική και μοντέρνα σχεδίαση, μικρό βάρος, ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες ώστε να καλύπτει ανάγκες συνεχούς παρακολούθησης (σε εσωτερικούς ή/και εξωτερικούς χώρους) και μεγάλη ευκολία στη χρήση.

Μεταλλικά καλύμματα προστασίας από τη σκουριά για βίδες και μεταλλικά σπειρώματα

Written by  |  Tuesday, 15 July 2014 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Ιταλική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταλλουργίας, έχει αναπτύξει καινοτομικά βιδωτά καλύμματα για βίδες, παξιμάδια και μεταλλικά σπειρώματα τα οποία εκτίθενται σε αντίξοα περιβάλλοντα, όπως π.χ. εργοστάσια πετροχημικών, διυλιστήρια, ορυχεία, συστήματα παραγωγής όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες, πυρηνικοί αντιδραστήρες, εξέδρες άντλησης πετρελαίου κτλ. Τα νέα βιδωτά καλύμματα προφυλάσσουν τις μεταλλικές βίδες - παξιμάδια από ακαθαρσίες, υγρασία, σκουριά και διάβρωση του μεταλλικού σπειρώματος, ενώ παράλληλα μειώνουν τo κόστος και τον κίνδυνο ζημιάς ή ατυχήματος κατά τη συντήρηση της εγκατάστασης. Χαρακτηρίζεται από ειδικό καινοτομικό σχεδιασμό (με εσωτερικό θηλυκό σπείρωμα)  που εξασφαλίζει ερμητική στερέωση, μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή προστασία της βίδας-παξιμαδιού και του σπειρώματος και ευκολία χρήσης (εγκατάσταση και αφαίρεση) με το χέρι.

Βελτιστοποίηση συστήματος διαχείρισης λιμένων με χρήση δικτυακής πύλης γεωχωρικών πληροφοριών

Written by  |  Tuesday, 06 May 2014 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Με την ταχεία αύξηση του όγκου κίνησης σε λιμένες, η χρήση και επεξεργασία των γεωχωρικών πληροφοριών για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων παίζει ένα ολοένα σημαντικότερο ρόλο. Συνήθως, κρίσιμα δεδομένα για τη λήψη αποφάσεων ως προς τη λειτουργία ενός λιμένα δεν αποθηκεύονται σε ένα κεντρικοποιημένο σύστημα, αλλά κατανέμονται σε αποκεντρωμένα συστήματα με συνέπεια την αδυναμία συνδυασμένης επεξεργασίας. Η τεχνολογία που προτείνεται από γερμανική εταιρεία παρέχει διαδικασίες ολοκληρωμένης αποθήκευσης και συγκέντρωσης δεδομένων σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης λιμένων, σε συνδυασμό με χρήση σύγχρονων γεωπληροφορικών συστημάτων (GIS), αναδεικνύοντας την αξία χρήσης μιας ολοκληρωμένης επιχειρησιακής υποδομής επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων βασισμένη σε τεχνολογίες διαδικτύου.


Page 5 of 5

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ