Τεχνικά Νέα

Ευφυή δίκτυα ύδρευσης

Written by  |  Monday, 21 January 2019 00:00  |  Published in Τεχνικά Νέα

Η ταχεία αύξηση του πληθυσμού και η διαρκής αστικοποίηση αλλάζει τις απαιτήσεις παροχής νερού. Σε ορισμένα μέρη του κόσμου η ξηρασία έχει γίνει ενδημική και η εξασφάλιση επαρκούς παροχής πόσιμου νερού καθώς και η κάλυψη των αναγκών για γεωργική και βιομηχανική χρήση αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους δήμους και τις περιφέρειες.

Η Βρετανία ετοιμάζεται για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Written by  |  Monday, 17 December 2018 00:00  |  Published in Τεχνικά Νέα

Η αναμενόμενη αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων στους δρόμους της Βρετανίας αλλάζει τις ανάγκες για το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας καθώς η αιχμή αναμένεται να αυξηθεί κατά 6-18 GW (ή 12-36%) έως το 2050 σύμφωνα με το διαχειριστή του Βρετανικού δικτύου, τη National Grid.

Αυξητικές τάσεις στην παγκόσμια αγορά μεμβρανών φίλτρων νερού

Written by  |  Monday, 29 October 2018 00:00  |  Published in Τεχνικά Νέα

Η αγορά μεμβρανών φίλτρων νερού απογειώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 λόγω της εφαρμογής οδηγιών για τον περιορισμό των μικροβίων στο πόσιμο νερό. Αρχικά οι τιμές των μεμβρανών ήταν ψηλές, γεγονός που περιόριζε τη χρήση τους.


Page 1 of 7

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ