Αρθρογραφία

Τι είναι το φαινόμενο PID και κατά πόσο επηρεάζει τα φωτοβολταϊκά πάνελ

Written by  |  Monday, 17 July 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Το φαινόμενο PID (Potential Induced Degradation) συναντάται συχνά μεταξύ των φωτοβολταϊκών πάνελ που λειτουργούν με φωτοβολταϊκά κύτταρα (solar cells).  Μπορεί να εμφανιστεί μόλις λίγα χρόνια μετά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ενώ η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να ξεκινήσει από ένα μόνο φωτοβολταϊκό πάνελ και σταδιακά να επεκταθεί σε περισσότερα, ακόμη και σε όλα τα πάνελ, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. 

Διερεύνηση ενός υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου και γεωθερμικών νερών χαμηλής ενθαλπίας

Written by  |  Monday, 17 July 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η παρούσα εργασία διερευνά την παραγωγή ενέργειας 4 MWe από γεωθερμικά νερά χαμηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη χρήση φυσικού αερίου στο γεωθερμικό πεδίο του Αρίστηνου (Θράκη). Η θερμοκρασία των  πλούσιων σε NaCl νερών του πεδίου φτάνει του 95°C. Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάζονται τρία διαφορετικά συστήματα. Το πρώτο σύστημα συνδυάζει  τη γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας με χρήση φυσικού αερίου για την υπερθέρμανση του οργανικού ρευστού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας.

Βελτιστοποίηση διεργασιών θρόμβωσης - κροκίδωσης στην παραγωγή πόσιμου νερού

Written by  |  Monday, 17 July 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τα επιφανειακά ύδατα είναι συστήματα διασποράς προσμίξεων, διαφόρων χαρακτηριστικών και συγκεντρώσεων, όπως χημικών ουσιών (άλατα, σάκχαρα, κ.α.), μικροοργανισμών (βακτήρια, φύκια, κ.α.) και στερεών (άργιλος, άμμος, κ.α.). Με λίγες εξαιρέσεις, τα επιφανειακά ύδατα απαιτούν επεξεργασία για την αφαίρεση των σωματιδίων και των προσμίξεων πριν από τη διανομή τους στους καταναλωτές, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα πρότυπα ποιότητας πόσιμου νερού.


Page 1 of 14

Βρείτε μας