ΣΤΕ

ΣΤΕ

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλιοθερμικά εργοστάσια, όπως οι ηλιακοί πύργοι, είναι ένας τρόπος, ώστε να αναπληρωθεί μακροπρόθεσμα η χρήση συμβατικών μορφών ενέργειας. Στη Γερμανία κατασκευάστηκε και είναι από το 2009 σε λειτουργία ο πρώτος πειραματικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακό πύργο ισχύος 1,5 MW.

Τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται να υπάρχει ένας σαφής στόχος που αφορά την μείωση των ενεργειακών αναγκών στον κτιριακό τομέα, έναν από τους πιο ενεργοβόρους τομείς. Ο παραπάνω στόχος μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω της μετατροπής του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος σε κτίρια μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής ενέργειας όσο και μέσω της κατασκευής νέων κτιρίων που θα πληρούν τα χαρακτηριστικά κτιρίων μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής ενέργειας.

Οι υψηλές ταχύτητες ανέμου και το αξιόλογο κυματικό δυναμικό του ελληνικού αρχιπελάγους θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βιώσιμη λύση ενεργειακού εφοδιασμού των νησιών. Η δημιουργία ενός υβριδικού ενεργειακού σταθμού συμβάλει στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ σε αυτόνομα μικροδίκτυα καθώς η στοχαστική παραγωγή των αιολικών μηχανών υποστηρίζεται σε σημαντικό βαθμό από την ομαλότερη (συναρτήσει του χρόνου) παραγωγή των κυματικών μηχανών ενώ η δυνατότητα αποθήκευσης της περίσσειας ανανεώσιμης ενέργειας ενισχύει την ενεργειακή αυτοδυναμία του νησιωτικού μικροδικτύου.

Η ακριβής αναπαράσταση των δυναμικών χαρακτηριστικών των φορτίων των ΣΗΕ αποτελεί ένα γνωστό και εκτενώς εξεταζόμενο θέμα έρευνας εδώ και δεκαετίες, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά στην ορθή λειτουργία των ΣΗΕ και στην εφαρμογή διάφορων στρατηγικών ελέγχου, όπως επισημαίνεται και στη σχετική τεχνική αναφορά της ομάδας εργασίας της CIGRE, C4.605 (2013).

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (International Energy Agency – IEA) δημοσίευσε τις τελικές εκτιμήσεις του για το ύψος των επενδύσεων στους επιμέρους ενεργειακούς κλάδους το 2017. Για δεύτερη συνεχή χρονιά επενδύθηκαν περισσότερα χρήματα στην ηλεκτρική ενέργεια από ότι στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου: περισσότερο από 750 δις δολάρια πήγαν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας ενώ 715 δις δολάρια δαπανήθηκαν για τον εφοδιασμό σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αυστριακή νεοφυής επιχείρηση έχει αναπτύξει σύστημα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης για την ανίχνευση διαρροών νερού σε κτίρια με επίπεδη στέγη για να αποφευχθούν οι ζημιές που προκαλούνται από την διαρροή νερού.

Η εταιρεία Buerkle με έδρα την πόλη Freudenstadt στη νοτιοδυτική Γερμανία, εξειδικεύεται στην κατασκευή πρεσσών και γραμμών εφαρμογής ξυλεπενδύσεων, παρέχοντας στους πελάτες της παραγωγικές μονάδες, έτοιμες για χρήση.

Στο περιβάλλον που ζούμε είμαστε συνεχώς εκτεθειμένοι σε σωματίδια: στον αέρα που αναπνέουμε, στα τρόφιμα που τρώμε και στο νερό που πίνουμε. Τα σωματίδια μπορούν να ταξινομηθούν είτε ως φυσικά κατάλοιπα (βρωμιά, σκόνη, μικροοργανισμοί κ.λπ.) είτε ως προϊόντα από «ανθρωπογενείς» πηγές.

Προς τα τέλη του 2017 η μία μετά την άλλη οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες ανακοίνωναν ότι σταδιακά θα μεταπηδήσουν στην ηλεκτροκίνηση αρχής γενομένης από το 2019. Αν και αυτό ερμηνεύθηκε από πολλούς ως η αρχή του τέλους για τον κινητήρα εσωτερικής, εντούτοις κάτι τέτοιο δε φαίνεται να ισχύει.

Οι τεχνολογίες υβριδικών φωτοβολταϊκών – θερμικών συστημάτων (PV/T) συνδυάζουν φωτοβολταϊκά (Φ/Β) και θερμικά συστήματα σε μία ενιαία λειτουργική μονάδα παράγοντας ταυτόχρονα ηλεκτρική (μέσω του Φ/Β πλαισίου) και θερμική ενέργεια (μέσω κατάλληλων εναλλακτών θερμότητας), κυρίως για οικιακές εφαρμογές.

Page 11 of 36

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ