technicalreview.gr - Items filtered by date: January 2015

Καθώς οι ειδήμονες της αλλαγής κλίματος προειδοποιούν ότι οι ακραίες βροχοπτώσεις με μεγάλους όγκους νερού είναι πιθανό να γίνουν πιο συχνές, η διασφάλιση ότι μπορεί να ελεγχθεί η ραγδαία ροή υδάτων χωρίς να πάθουν ζημιά τα δίκτυα ομβρίων και αποχέτευσης είναι σημαντική.

Published in Τεχνικά Νέα

Οι ρυθμιστές στροφών ηλεκτροκινητήρων (VSDs) έχουν επιτυχώς αντικαταστήσει πολλές παραδοσιακές τεχνικές για τον έλεγχο των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνταν στον τομέα των τροφίμων και ποτών. Πέραν του ακριβούς ελέγχου και της σημαντικά βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, οι ρυθμιστές στροφών βοηθούν τους κατασκευαστές μηχανημάτων να ικανοποιούν τα ζητούμενα επίπεδα ασφαλείας και να μειώνουν την πολυπλοκότητα των διεργασιών τους.

Published in Driving in the Future

Με τους Ψύκτες Νερού GEA Grasso BluGenium series, η GEA Refrigeration Technologies παρουσίασε τους νέους ψύκτες νερού, με ψυκτικό μέσο Αμμωνία. Αυτοί οι Ψύκτες κατασκευάζονται με τους αξιόπιστους συμπιεστές GEA Grasso V series και χαρακτηρίζονται από το μικρό πλάτος του μόλις 1.2 m και τις μικρές σχετικές διαστάσεις. Οι ψύκτες GEA Grasso BluGenium παράγουν νερό (σε μείγμα) για θερμοκρασίες από -15 °C μέχρι +15 °C. Αυτή η ικανότητα τους κάνει αποδοτικούς σε βιομηχανικές εφαρμογές, ψύξη παραγωγής, κλιματισμό κτιρίων και σε όλες σχεδόν τις περιοχές χρησιμοποίησης τους.

Published in Products

Ολλανδική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάπτυξης μηχανολογικών τεχνολογικών λύσεων έχει αναπτύξει τεχνολογία που επιτρέπει την ασφαλή συναρμολόγηση μεταλλικών βιδωτών συνδέσεων με χρήση ειδικού δακτυλίου που ελέγχει την τάση/ προένταση και τη δύναμη σύσφιξης. Η νέα λύση δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση για την εφαρμογή της και τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στο σπείρωμα που μας ενδιαφέρει.

Ο στόχος των project που αφορούν στις μελλοντικές εξελίξεις της βιομηχανίας (όπως ενδεικτικά το Industrie 4.0), έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της υψηλότερης αποδοτικότητας, της ευελιξίας και των συντομεύσεων των χρόνων διάθεσης στην αγορά (time to market). Η ομογενής ροή πληροφοριών θα βελτιστοποιήσει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, όπου η καταχώρηση δεδομένων παραγωγής θα αρχίζει με το σχεδιασμό των προϊόντων και της παραγωγής και θα φτάνει έως και την διαδικασία παραγωγής, καθώς και τις σχετικές υπηρεσίες. Οι πρώτες πλήρως διαδικτυωμένες παραγωγικές διαδικασίες θα είναι μελλοντικά εφικτές.

Published in Automation

Ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο έχει μπει σε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ως εκ τούτου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Published in Αρθρογραφία

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το 27% της συνολικής ενέργειας αφορά θερμότητα που καταναλώνεται από τις βιομηχανίες. Το 30% της θερμότητας αυτής αφορά θερμοκρασίες κάτω των 100 oC, το 27% θερμοκρασίες μεταξύ 100 oC και 400 oC και το υπόλοιπο 43% υψηλότερες θερμοκρασίες. Όσον αφορά τις βιομηχανίες στην Ελλάδα, η θερμότητα παράγεται από την κοστοβόρα και ρυπογόνα χρήση των καυσίμων, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και μαζούτ. Οι σημαντικές κλιματικές αλλαγές και η αυξητική τάση του κόστους της ενέργειας επιτάσσουν βιώσιμες λύσεις που αξιοποιούν το εγχώριο ηλιακό δυναμικό.

Published in Αρθρογραφία

Οι θερμικές ιδιότητες των εδαφικών σχηματισμών, δηλ. η θερμική αγωγιμότητα (thermal conductivity) και η ογκομετρική θερμοχωρητικότητα (volumetric heat capacity), παίζουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και την απόδοση των συστημάτων Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας για την αξιοποίηση της «αβαθούς» γεωθερμίας.

Published in Αρθρογραφία

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην τεχνικο-οικονομική διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου διασύνδεσης αιολικού πάρκου (Α/Π) με το δίκτυο. Ειδικότερα, εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι διασύνδεσης Α/Π με το δίκτυο (π.χ. καλώδια με αγωγούς διαφορετικού υλικού ή διατομής) σε σχέση με το κόστος τους και τις αναμενόμενες απώλειες ενέργειας επί των διασυνδετικών γραμμών.

Published in Αρθρογραφία