ΣΤΕ

ΣΤΕ

Στην απλούστερη περίπτωση οι ηλιακοί συλλέκτες κενού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. Συνήθως όμως χρησιμοποιούνται σε πιο πολύπλοκα συστήματα τροφοδοσίας ενός θερμικού δοχείου (μπόιλερ) για την ταυτόχρονη παρασκευή ζεστού νερού χρήσης και την υποβοήθηση του συστήματος θέρμανσης. Το θερμικό δοχείο μπορεί να είναι διπλής ενέργειας δηλαδή να τροφοδοτείται από τα ηλιακά και την πηγή θερμότητας (αντλία θερμότητας ή λέβητα) ή τριπλής ενέργειας (με πρόσθετη ενσωμάτωση ηλεκτρικής αντίστασης ισχύος ανάλογης της χωρητικότητάς του δοχείου).

Η ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά ενός κτιρίου εξαρτάται από τα αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του, τις κλιματικές συνθήκες του τόπου του και τις συνήθειες των ενοίκων του. Ακόμη, επηρεάζεται και από τη νομοθεσία που καθορίζει τους όρους σχεδιασμού και δόμησης σε κάθε τόπο. 

Η εργασία παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο FP7 - BEAMS (BuildingEnergyAdvancedManagementSystem), ένα προηγμένο και ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων με αποκεντρωμένη ιεραρχική δομή.

Αν και το Neopor® μετράει ήδη 17 χρόνια ζωής, παραμένει καινοτόμο και αξεπέραστο. Η ιδιαιτερότητά του οφείλεται στα μικροσκοπικά μόρια του γραφίτη που περιέχονται στη σύνθεση της διογκωμένης πολυστερίνης με την εμπορική ονομασία Neopor®, τα οποία λειτουργούν ως ανακλαστήρες και απορροφητές ακτινοβολίας εμποδίζοντας τη μετάδοση της θερμότητας μέσω της ακτινοβολίας, επιτρέποντας μόνο στη συναγωγή να συμβάλλει στην απώλεια θερμότητας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι θερμομονωτικές πλάκες κατασκευασμένες από Neopor® να έχουν μέχρι και 20% καλύτερες μονωτικές ιδιότητες σε σχέση με το συμβατικό λευκό EPS παρουσιάζοντας το χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) μέχρι και 0,030 W/(m.K).

Το Τμήμα Κλιματισμού και Ενέργειας της LG Electronics Hellas, με υπερηφάνεια παρουσιάζει το πρώτο της εργαλείο σχεδιασμού σε περιβάλλον CAD για Συστήματα Απευθείας Εκτόνωσης. Η εφαρμογή ονομάζεται Lats Cad και συνεργάζεται με το AutoCAD 2007~2013 και δουλεύει σαν ένα “add on” εργαλείο για το σχεδιασμό συστημάτων απευθείας εκτόνωσης.

Σε μεγάλες κτιριακές υποδομές όπου παρατηρείται μεγάλη κατανάλωση θερμού νερού, υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται ενεργοβόρες και μη συμφέρουσες οικονομικά λύσεις, όπως η χρήση συμβατικού φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής θέρμανσης, με αποτέλεσμα την υψηλή κατανάλωση ενέργειας και την αυξημένη εκπομπή αερίων CO2.

Tuesday, 16 September 2014 00:00

DRIVETECH: Danfoss Flex-Concept

Η Coca-Cola B. Αμερικής εισάγει στην αγορά το CorePower, ένα νέο προϊόν πρωτεϊνούχου γάλακτος. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής  του ανήκουν στην εταιρεία  Fairlife, η οποία  ήδη παράγει το ομώνυμο (Fairlife) παρεμφερές προϊόν στο Coopersville του Michigan.

Έννοιες όπως, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ενός συστήματος, εισέρχονται καθημερινά όλο και περισσότερο στη ζωή μας επιβεβαιώνοντας τη σύγχρονη τάση. Για να έχουν όμως, οι παραπάνω έννοιες, τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα πρέπει, όσον αφορά τον κτιριακό τομέα.