ΣΤΕ

ΣΤΕ

Η αγορά των ΑΠΕ εξελίσσεται ραγδαία. Το 2016 ήταν μια χρονιά ορόσημο καθώς οι παγκόσμιες επενδύσεις σε τέτοιες υποδομές ξεπέρασαν τις αντίστοιχες επενδύσεις για ηλεκτροπαραγωγή από ορυκτά καύσιμα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι πολιτικές και τα κίνητρα για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έχουν βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των ΑΠΕ καθιστώντας τες μια πολύ πιο προσιτή μορφή ενέργειας.

Το φαινόμενο PID (Potential Induced Degradation) συναντάται συχνά μεταξύ των φωτοβολταϊκών πάνελ που λειτουργούν με φωτοβολταϊκά κύτταρα (solar cells).  Μπορεί να εμφανιστεί μόλις λίγα χρόνια μετά την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ενώ η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να ξεκινήσει από ένα μόνο φωτοβολταϊκό πάνελ και σταδιακά να επεκταθεί σε περισσότερα, ακόμη και σε όλα τα πάνελ, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως. 

Η παρούσα εργασία διερευνά την παραγωγή ενέργειας 4 MWe από γεωθερμικά νερά χαμηλής θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τη χρήση φυσικού αερίου στο γεωθερμικό πεδίο του Αρίστηνου (Θράκη). Η θερμοκρασία των  πλούσιων σε NaCl νερών του πεδίου φτάνει του 95°C. Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάζονται τρία διαφορετικά συστήματα. Το πρώτο σύστημα συνδυάζει  τη γεωθερμική ενέργεια χαμηλής ενθαλπίας με χρήση φυσικού αερίου για την υπερθέρμανση του οργανικού ρευστού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας.

Τα επιφανειακά ύδατα είναι συστήματα διασποράς προσμίξεων, διαφόρων χαρακτηριστικών και συγκεντρώσεων, όπως χημικών ουσιών (άλατα, σάκχαρα, κ.α.), μικροοργανισμών (βακτήρια, φύκια, κ.α.) και στερεών (άργιλος, άμμος, κ.α.). Με λίγες εξαιρέσεις, τα επιφανειακά ύδατα απαιτούν επεξεργασία για την αφαίρεση των σωματιδίων και των προσμίξεων πριν από τη διανομή τους στους καταναλωτές, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα πρότυπα ποιότητας πόσιμου νερού.

Ανάλυση Λόγου, Κριτική Ανάλυση Λόγου και ο «κοινωνικός – διαδραστικός λόγος» του Hajer. Ο όρος «λόγος» (discourse) χρησιμοποιείται σε πολυάριθμες μελέτες και προσεγγίσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Η έννοια της «ανάλυσης του λόγου» (discourse analysis) μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την έρευνα της παραγωγής της κοινωνικής πραγματικότητας.

Οι εργασίες εγκατάστασης έχουν συνήθως αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Για αυτό κι οι τεχνικοί εκτιμούν ιδιαίτερα τα προϊόντα εκείνων των κατασκευαστών που καλύπτουν τις ανάγκες τους αλλά και διευκολύνουν την εργασία τους.  Οι τεχνολογίες υψηλής απόδοσης της Wilo εξασφαλίζουν εύκολη εγκατάσταση και εξοικονόμηση χρόνου. "Η απλοποιημένη" σειρά Wilo-HiMulti 3, προσφέρει υψηλή απόδοση ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.

Σε πολλές εφαρμογές της βιομηχανίας και των κατασκευών, η σύνδεση όμοιων ή ανόμοιων υλικών είναι μία καθημερινή απαίτηση. Συγχρόνως μπορεί να αποτελεί και σημαντική πρόκληση. Η συγκόλληση είναι μία από τις νεότερες μεθόδους σύνδεσης με πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά με άλλες, καθώς δίνει βελτιωμένα αποτελέσματα, έχει μικρότερο κόστος, δεν αυξάνει πολύ το τελικό βάρος της κατασκευής κ.ά.

Η γερμανική εταιρεία Maschinenfabrik Hans Weber είναι ένας κατασκευαστής με ηγετική θέση στο χώρο των μηχανών τριβής – λουστραρίσματος ξύλινων επιφανειών. Με κίνητρο την ανάγκη κατασκευής των μηχανών σύμφωνα με ένα ομοιογενές, αναγνωρισμένο πρότυπο που χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο, η Weber σκοπεύει να είναι σε θέση να προσφέρει μηχανήματα υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Saturday, 20 May 2017 00:00

Drivetech ΕΠE: VLT® MidiDriveFC 280

Ευέλικτο, εύκολο στην επικοινωνία και τη χρήση, κατάλληλο για τις εφαρμογές σας. Φτάστε σε νέα επίπεδα αποδοτικότητας με  το VLT® MidiDriveFC 280, την εξέλιξη του δημοφιλούς VLT® 2800. 

Χάρη σε μια μεγάλη ποικιλία από πλατφόρμες ανάπτυξης το PROFINET διαρκώς επεκτείνεται, και ενσωματώνει νέες λειτουργίες. Το PROFINET έχει καταστεί πρότυπο για πολλούς χρήστες σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, καθώς η αξιόπιστη λειτουργία των καινοτόμων συστημάτων και μηχανημάτων είναι δυνατή μόνο με ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας.

Page 17 of 37

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ