Η Τεχνολογία του Μήνα

Σύστημα για την αντιμετώπιση και την προστασία κτιρίων από την υγρασία

Written by  |  Monday, 31 August 2015 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Η υγρασία είναι ένα πρόβλημα κοινό για όλους τους τύπους δομικών κατασκευών, παλιών και νέων, και συναντάται σε όλους τους τόπους. Μπορεί να οφείλεται στις κλιματολογικές συνθήκες, στην ποιότητα των κατασκευών, στη θέση και σε πολλούς άλλους γενικευμένους ή ειδικούς παράγοντες. Η συσσώρευση υγρασίας είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μηχανικοί κατά τις εργασίες ανακαίνισης κτιρίων ή ακόμη και κατά τις επεμβάσεις συντήρησης ιστορικών κατασκευών, με τις προσπάθειες να κατευθύνονται στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων πέρα από τις συμβατικές τεχνικές μεθόδους.

Σύστημα παρακολούθησης αποδοτικότητας εξοπλισμού βιομηχανικών μονάδων

Written by  |  Tuesday, 30 June 2015 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Σουηδική εταιρεία με δραστηριότητα στο σχεδιασμό λογισμικού έχει αναπτύξει σύγχρονο σύστημα μέτρησης χρόνου λειτουργίας και αποδοτικότητας εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εργοστασιακές και βιομηχανικές μονάδες.

Σύστημα επιθεώρησης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με εφαρμογή για φορητή συσκευή

Written by  |  Monday, 30 March 2015 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Σε πολλούς κλάδους υπάρχει η ανάγκη τακτικών επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Σύγχρονα συστήματα που αναπτύσσονται ως εφαρμογές σε έξυπνες συσκευές διευκολύνουν τις εργασίες επιθεώρησης προσφέροντας μεγαλύτερη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.


Page 6 of 7

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ