Η Τεχνολογία του Μήνα

Προκατασκευασμένα κτίρια από σκυρόδεμα υψηλών προδιαγραφών

Written by  |  Tuesday, 16 September 2014 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Η προκατασκευή κτιρίων βρίσκεται σταθερά σε ανοδική πορεία. Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου δόμησης σε σχέση με τη συμβατική, όπως είναι το μικρότερο κόστος, η μεγαλύτερη ταχύτητα ανέγερσης και ο περιορισμός των αποβλήτων φαίνεται πως γίνονται όλο και πιο σημαντικά. Γαλλική εταιρία έχει αναπτύξει έναν νέο τρόπο δόμησης με την οποία προκύπτουν τρισδιάστατες δομικές μονάδες (κυψέλες) με αναβαθμισμένες ιδιότητες οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν σε συνδυασμό προσφέροντας πολλαπλές αρχιτεκτονικές λύσεις Η προτεινόμενη μέθοδος μειώνει κατά πολύ τον χρόνο εργασιών και το κόστος της κατασκευής, καθώς επίσης και τα απόβλητα, ενώ βελτιώνει συνολικά τον κύκλο ζωής του κτιρίου (δόμηση και αποδόμηση).

Ενεργειακά αποδοτική λύση παροχής θερμού νερού βασισμένη σε επεξεργασία λυμάτων

Written by  |  Friday, 19 December 2014 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Σε μεγάλες κτιριακές υποδομές όπου παρατηρείται μεγάλη κατανάλωση θερμού νερού, υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται ενεργοβόρες και μη συμφέρουσες οικονομικά λύσεις, όπως η χρήση συμβατικού φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής θέρμανσης, με αποτέλεσμα την υψηλή κατανάλωση ενέργειας και την αυξημένη εκπομπή αερίων CO2.

Σύστημα ανακύκλωσης γυαλιού οθονών καθοδικού σωλήνα (CRTs)

Written by  |  Wednesday, 15 January 2014 00:00  |  Published in Η Τεχνολογία του Μήνα

Η ανακύκλωση οθονών καθοδικού σωλήνα (CRTs) αποτελεί σημαντική πρόκληση εξαιτίας των πολλών βαρέων μετάλλων και καρκινογόνων ουσιών που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή τους. Εάν τα εξαρτήματά τους δεν ανακυκλωθούν σωστά, οι πιθανές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι σημαντικές. Εξαιτίας του κινδύνου που προκύπτει από την ακτινοβολία ακτινών Χ, τα πλαίσια στις περισσότερες οθόνες καθοδικού σωλήνα κατασκευάζονται από μολυβδούχο γυαλί. Η παρουσία μολύβδου συνιστά περιβαλλοντικό κίνδυνο, ιδιαίτερα σε χώρους υγειονομικής ταφής.


Page 7 of 7

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ