ΣΤΕ

ΣΤΕ

Η LG Electronicsείναι μία εταιρεία με περιβαλλοντική συνείδηση και πιστεύει σε ένα καλύτερο «αύριο». Η LG στοχεύει να είναι μια περιβαλλοντικά βιώσιμη εταιρία, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες και απτές δράσεις από την συσκευασία των προϊόντων της μέχρι και την ανακύκλωσή τους. 

Η EDP Renewables, θυγατρική του ομίλου EDP και τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κόσμο, μόλις εγκαινίασε στη Βραζιλία το μεγαλύτερο συγκρότημα αιολικών πάρκων της παγκοσμίως.

Η CoralGas σε συνεργασία με τη WiseGreece παρουσιάζουν και εκκινούν το πρόγραμμα «Παρέα, προχωράμε μπροστά» στα Ιωάννινα, ένα Δήμο σταθερής και σημαίνουσας αξίας για την Εταιρεία.

Η ABB E-mobility ανακοινώνει την παράδοση του εκατομμυριοστού φορτιστή για ηλεκτρικά οχήματα, που αποτελεί το πιο πρόσφατο ορόσημο στη συνεχιζόμενη αποστολή της εταιρείας για ένα μέλλον χωρίς εκπομπές ρύπων, μέσω έξυπνων και αξιόπιστων λύσεων φόρτισης EV.

Η μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη σταθμών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω τα επόμενα έτη, και λόγω της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, ώστε να επιτευχθούν οι ολοένα και αυξανόμενοι στόχοι απανθρακοποίησης. Στο ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα λειτουργούν ήδη σταθμοί ΑΠΕ συνολικής ισχύος 9,1 GW, ενώ αθροίζοντας στην ισχύ των έργων αυτών και την ισχύ των σταθμών ΑΠΕ που έχουν λάβει προσφορές σύνδεσης προκύπτουν περί τα 20 GW.

Στην εργασία αυτή εξετάζεται ο σχεδιασμός ενός δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας νερού ενός υδροφορέα με στόχο την προστασία υδρευτικών γεωτρήσεων. Ο σχεδιασμός γίνεται με βάση τη θέση πιθανών πηγών ρύπανσης και αποσκοπεί στην ανίχνευση των ρύπων 6 μήνες πριν από την άφιξή τους στις προστατευόμενες γεωτρήσεις. 

Οι μεγάλοι χρόνοι παραμονής των ανθρώπων σε εσωτερικούς χώρους, σημειώνοντας ότι μελέτες έχουν δείξει ότι μπορούν να ξεπερνούν το 90% του συνολικού ημερήσιου χρόνου, αναδεικνύουν την ανάγκη ρύθμισης αποδεκτών συνθηκών για το εσωτερικό περιβάλλον. 

Στον υπολογισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά το βραχυκύκλωμα μεταξύ γυμνών αγωγών μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται ότι οι αγωγοί είναι σε επαφή μεταξύ τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση της θερμοκρασίας στο σημείο επαφής τους, λόγω πρόσκρουσης της ηλεκτρονικής στιβάδας στον αγωγό (που προηγείται χρονικά), όπου διαπιστώνεται ένα βαθούλωμα (τσίμπημα) στον αγωγό. 

Ένα προηγμένο σύστημα επεξεργασίας νερού που πραγματοποιεί οξείδωση με όζον μπορεί να είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για τα προβλήματα γεύσης και οσμής του πόσιμου νερού.

Ερευνητική ομάδα τουInstitute of ProcessEngineering (IPE) της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών ανέπτυξε μια νέα αντιρρυπαντική μεμβράνη νανοδιήθησης. Η νέα μεμβράνη εφαρμόζει νέες γνώσεις σχετικά με το ρόλο της κατανομής του μεγέθους των πόρων στη διήθηση, μειώνοντας το ποσοστό διάσπασης ροής 18,4 σε 3,8%. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ACS Applied Materials &Interfacesτον Ιούλιο του 2022.

Page 4 of 49

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ