Αρθρογραφία

Ηλέκτριση της μεγαλύτερης σε μήκος καλωδιακής διασύνδεσης εναλλασσόμενου ρεύματος 150kV παγκοσμίως

Written by  |  Friday, 30 June 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Όπως είναι γνωστό η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο αποτελείται από δύο καλωδιακά κυκλώματα συνολικού μήκους (υποβρύχιο και υπόγειο) 178 km περίπου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση Εναλλασσόμενου Ρεύματος 150 kV σε όλο το κόσμο, στα όρια της συγκεκριμένης τεχνολογίας για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύγκριση μέτρων προστασίας από υδραυλικό πλήγμα

Written by  |  Friday, 30 June 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τα μη μόνιμα ή μεταβατικά υδραυλικά φαινόμενα (hydraulic transients) είναι χρονικά μεταβαλλόμενα φαινόμενα που παρουσιάζονται στα υδραυλικά συστήματα όταν η ταχύτητα του διακινούμενου ρευστού μεταβληθεί, με αποτέλεσμα τη μετάβαση από την αρχική μόνιμη κατάσταση σε μία νέα κατάσταση, η οποία αποκαθίσταται μετά την απόσβεση του μεταβατικού φαινομένου που αναπτύσσεται.

Θέματα ασφαλείας συστημάτων απολύμανσης

Written by  |  Friday, 30 June 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τα μήκη κύματος 200-280 nm αναφέρονται και ως μικροβιοκτόνος υπεριώδης ακτινοβολία (Germicidal Ultraviolet Radiation, GUV), καθώς φέρουν ενέργεια ικανή να βλάψει το γενετικό υλικό μικροοργανισμών, και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα από τις αρχές του 20ου αιώνα για την απολύμανση χώρων, επιφανειών και νερού. Η GUV ανήκει στη UV-C περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (100-280 nm), η οποία μαζί με τη UV-B (280-315/320 nm) και τη UV-A (315/320-380/400 nm) συγκροτεί τo φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας (UVR).


Page 1 of 35

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ