Αρθρογραφία

Ο παράξενος θάνατος του τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Written by  |  Monday, 17 July 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Ανάλυση Λόγου, Κριτική Ανάλυση Λόγου και ο «κοινωνικός – διαδραστικός λόγος» του Hajer. Ο όρος «λόγος» (discourse) χρησιμοποιείται σε πολυάριθμες μελέτες και προσεγγίσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Η έννοια της «ανάλυσης του λόγου» (discourse analysis) μπορεί να οριστεί ως το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την έρευνα της παραγωγής της κοινωνικής πραγματικότητας.

Επέκταση δυνατοτήτων και αύξηση της προστιθέμενης αξίας του εξοπλισμού

Written by  |  Saturday, 20 May 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Χάρη σε μια μεγάλη ποικιλία από πλατφόρμες ανάπτυξης το PROFINET διαρκώς επεκτείνεται, και ενσωματώνει νέες λειτουργίες. Το PROFINET έχει καταστεί πρότυπο για πολλούς χρήστες σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, καθώς η αξιόπιστη λειτουργία των καινοτόμων συστημάτων και μηχανημάτων είναι δυνατή μόνο με ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας.

Δοκιμή μεγάλης κλίμακας για τον προσδιορισμό φλογών εξερχόμενων από άνοιγμα σε συστήματα αεριζόμενης πρόσοψης

Written by  |  Saturday, 20 May 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Το Σύστημα Αεριζόμενης Πρόσοψης (ΣΑΠ) είναι μια κατασκευή διπλού τοιχώματος, η οποία αποτελείται από ένα εξωτερικό πέτασμα (πάνελ) και την πρόσοψη του κτιρίου, τα οποία διαχωρίζονται με ένα διάκενο αέρα.


Page 22 of 34

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ