Αρθρογραφία

Εντοπισμός διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων

Written by  |  Tuesday, 30 April 2024 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Ο εντοπισμός διαρροών στα δίκτυα διανομής νερού αποτελεί ένα σημαντικό θέμα για τους παρόχους νερού σε όλο το κόσμο. Η προσομοίωση σε υπολογιστικό μοντέλο των δικτύων ύδρευσης για τον εντοπισμό της θέσης αλλά και του μεγέθους της διαρροής αναδεικνύεται ως ένα σημαντικό εργαλείο. 

Δυναμική προσομοίωση και λειτουργική συμπεριφορά παραβολικού ηλιακού συλλέκτη με αποθήκευση θερμότητας

Written by  |  Tuesday, 30 April 2024 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στην Κύπρο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος "Editor" ένα πρωτοποριακό σύστημα παραβολικού ηλιακού συλλέκτη με θερμότητα. Η εγκατάσταση είναι στη βιομηχανία της ΚΕΑΝ, η μεγαλύτερη βιομηχανία χυμών στην Κύπρο και ως σύστημα αποθήκευσης θερμότητας χρησιμοποιεί μπετόν.

Δοκιμές και μετρήσεις για την αξιολόγηση συνθετικών μονωτήρων

Written by  |  Tuesday, 30 April 2024 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται ενδεικτικές δοκιμές και μετρήσεις σε συνθετικούς μονωτήρες, επιλεγμένες με κριτήριο την όσο το δυνατόν μικρότερη διάρκεια εκτέλεσης τους και τη λήψη όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων. 


Page 1 of 37

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ