Αρθρογραφία

Βελτιωμένες δυνατότητες SCADA για τη διαχείριση Αιολικών Πάρκων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Written by  |  Friday, 30 December 2022 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η ενσωμάτωση συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής (ΑΠΕ), όπως τα Αιολικά Πάρκα (ΑΠ), σε απομονωμένα μικροδίκτυα όπως τα ηλεκτρικά συστήματα (ΗΣ) των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ) της Ελλάδας θέτει πολλές λειτουργικές προκλήσεις σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία των ΗΣ.

Αντλησιοταμίευση και σύγκριση ενσωμάτωσης αιολικής και ηλιακής ενέργειας για υδατική αυτονομία απομονωμένων συστημάτων

Written by  |  Friday, 30 December 2022 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στο άρθρο αυτό, παρουσιάζεται ένα υβριδικό έργο που συνδυάζει τη χρήση σταθμών ΑΠΕ με ένα σύστημα αντλησιοταμίευσης και μια μονάδα αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης στα Ελληνικά νησιά. 

Μελέτη επάρκειας συστημάτων γείωσης στα δίκτυα διανομής μέσης τάσης

Written by  |  Friday, 30 December 2022 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη συμπεριφορά συστημάτων γείωσης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπό την επίδραση διαφορετικών σεναρίων και με χρήση των κατάλληλων λογισμικών πακέτων. 


Page 1 of 33

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ