Αρθρογραφία

Αντλίες της Grundfos για συστήματα απόσταξης

Written by  |  Monday, 28 December 2015 20:07  |  Published in Αρθρογραφία

Η απόσταξη είναι η διαδικασία όπου αυξάνεται η συγκέντρωση ενός διαλύματος καθώς ο διαλύτης απομακρύνεται με βρασμό. Στη συνέχεια, ο διαλύτης συμπυκνώνεται σε μια κρύα επιφάνεια και συλλέγεται. 

Πειραματική αξιολόγηση απόδοσης ηχοπαγίδων σε κυκλώματα αεραγωγών

Written by  |  Monday, 28 December 2015 20:02  |  Published in Αρθρογραφία

Η παρούσα πειραματική μελέτη, αποτελεί μια ερευνητική δραστηριότητα επικεντρωμένη στην απόσβεση του αεροδυναμικού θορύβου εντός αεραγωγών, τοποθετημένους σε διάφορες εγκαταστάσεις κλιματισμού ή εξαερισμού.

Πειραματικές επιδόσεις διασυνδεδεμένου Φ/Β σταθμού ισχύος 97kWp

Written by  |  Monday, 28 December 2015 19:56  |  Published in Αρθρογραφία

Στην Ελλάδα, την εξαετία 2008-2013 υπήρξε ταχεία εγκατάσταση διασυνδεδεμένων φ/β σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των υψηλών τιμών πώλησης της παραγόμενης ενέργειας και της απλουστευμένης αδειοδότησής τους.


Page 31 of 37

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ