Αρθρογραφία

Βιολογικά αποτελέσματα του φωτός στον ανθρώπινο οργανισμό

Written by  |  Tuesday, 16 September 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Σε αντίθεση με ότι συνέβαινε πριν από παρά πολλά χρόνια, οι δραστηριότητές του ανθρώπου εκτελούνται όλο το εικοσιτετράωρο, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανακάλυψη των τεχνητών φωτεινών πηγών. Οι φωτεινές τεχνητές πηγές που είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων υπολογίζεται ότι καταναλώνουν περίπου το 19% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει μια παγκόσμια τάση στις βιομηχανικές χώρες, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στραφούν σε λαμπτήρες χαμηλότερης κατανάλωσης σε σχέση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης.

Σύγχρονες τεχνολογίες παλετοποίησης

Written by  |  Tuesday, 15 July 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Οι τεχνολογίες παλετοποίησης και η σημασία τους στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη διευκόλυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής και διακίνησης προϊόντων, η παλέτα αποτελεί τη μονάδα μεταφοράς προϊόντων από την παραγωγή προς την αποθήκη ή τον τελικό πελάτη. Η σωστή διαχείρισή της είναι κρίσιμη ώστε να μην προστίθενται επιπλέον κόστη στις υπάρχουσες διαδικασίες συσκευασίας αλλά και να εξασφαλίζεται ομαλή ροή προϊόντων μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το ζητούμενο είναι η σωστή παλέτα με το σωστό προϊόν να φτάσει στο σωστό προορισμό έγκαιρα, με ασφάλεια και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Μέθοδοι και αβεβαιότητα προσδιορισμού θερμικών απωλειών θερμοδοχείων

Written by  |  Tuesday, 15 July 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στην παρούσα εργασία γίνεται θεωρητική και πειραματική διερεύνηση των δύο προτυποποιημένων μεθόδων προσδιορισμού των θερμικών απωλειών έμμεσα θερμαινόμενων κλειστών δοχείων αποθήκευσης θερμότητας (συντελεστής θερμικών απωλειών και στατικές θερμικές απώλειες-standing heat losses), συγκρίνοντας τα άμεσα αποτελέσματα των δύο μεθόδων καθώς και τα αποτελέσματα από την μετατροπή αυτών από τη μια μέθοδο στην άλλη.


Page 33 of 35

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ