Αρθρογραφία

Υπολογισμός υδατικού αποτυπώματος σε βιομηχανία διύλισης πετρελαίου

Written by  |  Monday, 30 October 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Το νερό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη ζωή του ανθρώπου. Από τις απαρχές της ιστορίας αποτελούσε σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης των ανθρώπινων πολιτισμών και χωρίς αυτό δεν θα εμφανιζόταν ζωή στον πλανήτη.

Η επίδραση των εκπομπών από πλοία στις συγκεντρώσεις όζοντος στην Ευρώπη

Written by  |  Monday, 30 October 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η αποτίμηση της επίδρασης των εκπομπών από τα πλοία στα επίπεδα των συγκεντρώσεων του όζοντος στην επιφάνεια του εδάφους στην Ευρώπη, καθώς η ναυσιπλοΐα είναι μια πηγή που εκπέμπει μεγάλες και συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες ΝΟΧ.

Αξιολόγηση Ντήζελ-Βιοντήζελ-HVO και μιγμάτων τους σε ντηζελοκινητήρα

Written by  |  Thursday, 31 August 2017 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στη παρούσα εργασία εξετάστηκαν τρία καύσιμα, ντήζελ χωρίς προσθήκη βιοκαυσίμου, βιοντήζελ εμπορικό από ηλιέλαιο και HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Αρχικά, μελετήθηκαν, τόσο τα καθαρά καύσιμα όσο και μίγματά τους, ως προς τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες.


Page 15 of 29

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ