Αρθρογραφία

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων μέσων μεταφοράς θερμότητας σε συστήματα ηλιακού πύργου

Written by  |  Monday, 27 August 2018 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλιοθερμικά εργοστάσια, όπως οι ηλιακοί πύργοι, είναι ένας τρόπος, ώστε να αναπληρωθεί μακροπρόθεσμα η χρήση συμβατικών μορφών ενέργειας. Στη Γερμανία κατασκευάστηκε και είναι από το 2009 σε λειτουργία ο πρώτος πειραματικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακό πύργο ισχύος 1,5 MW.

Θερμικά οφέλη από την χρήση ηλιακού συλλέκτη αέρος

Written by  |  Monday, 27 August 2018 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται να υπάρχει ένας σαφής στόχος που αφορά την μείωση των ενεργειακών αναγκών στον κτιριακό τομέα, έναν από τους πιο ενεργοβόρους τομείς. Ο παραπάνω στόχος μπορεί να επιτευχθεί τόσο μέσω της μετατροπής του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος σε κτίρια μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής ενέργειας όσο και μέσω της κατασκευής νέων κτιρίων που θα πληρούν τα χαρακτηριστικά κτιρίων μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής ενέργειας.

Υβριδικός σταθμός κυματικής-αιολικής ενέργειας για κάλυψη των αναγκών αυτόνομων νησιών

Written by  |  Monday, 27 August 2018 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Οι υψηλές ταχύτητες ανέμου και το αξιόλογο κυματικό δυναμικό του ελληνικού αρχιπελάγους θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βιώσιμη λύση ενεργειακού εφοδιασμού των νησιών. Η δημιουργία ενός υβριδικού ενεργειακού σταθμού συμβάλει στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ σε αυτόνομα μικροδίκτυα καθώς η στοχαστική παραγωγή των αιολικών μηχανών υποστηρίζεται σε σημαντικό βαθμό από την ομαλότερη (συναρτήσει του χρόνου) παραγωγή των κυματικών μηχανών ενώ η δυνατότητα αποθήκευσης της περίσσειας ανανεώσιμης ενέργειας ενισχύει την ενεργειακή αυτοδυναμία του νησιωτικού μικροδικτύου.


Page 13 of 30

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ