Αρθρογραφία

Προσομοίωση και δοκιμές Φ/Β πλαισίου σε εξωτερικές συνθήκες

Written by  |  Tuesday, 15 July 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η εργασία αυτή παρουσιάζει  πρόσφατα αποτελέσματα  από τη μακροχρόνια δοκιμή Φ/Β πλαισίου σε εξωτερικές συνθήκες χρησιμοποιώντας την τεχνική καθοδήγηση που προτείνεται από τα Distributed Energy Resources Laboratories (DERlab) [1]. Επιπλέον, παρουσιάζει μια προσομοίωση φωτοβολταϊκού πλαισίου, η οποία δοκιμάζεται με δεδομένα και μετρήσεις από τις υπαίθριες δοκιμές. Η προσομοίωση αποσκοπεί στον υπολογισμό των χαρακτηριστικών εξόδου φωτοβολταϊκών πλαισίων με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τις συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας, τη θερμοκρασία κυψέλης καθώς και την τάση λειτουργίας τους. Η προσομοίωση έχει αναπτυχθεί ώστε να παρέχει στο χρήστη ένα φιλικό περιβάλλον, όπου του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα στη χρήση ήδη καταχωρημένων βιομηχανικών Φ/Β πλαισίων ή να εισάγει ο ίδιος τα τεχνικά χαρακτηριστικά οποιουδήποτε Φ/Β πλαισίου επιθυμεί.

Συνδυασμένη Χρήση Τεχνολογίας Υπερήχων και Υπερύθρων στην Προληπτική Συντήρηση

Written by  |  Wednesday, 15 January 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η Προληπτική Συντήρηση, είναι μια διαδικασία κατά την οποία η κατάσταση ή η «υγεία» μιας μηχανής ελέγχεται για πρόωρα σημάδια επικείμενης αστοχίας. Η Προληπτική Συντήρηση δεν είναι νέα για τους χρήστες Η/Μ εξοπλισμού. Σήμερα εκτεταμένα χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένα σύστημα επιθεώρησης για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων στις Η/Μ εγκαταστάσεις. Αυτό που είναι σχετικά νέο εντούτοις, είναι η συνδυασμένη δύνατότητα που προέρχεται από την χρήση πολλαπλών τεχνολογιών όπως οι υπέρηχοι και οι υπέρυθρες.

Σχεδιασμός φασματογράφων για διαστημικές εφαρμογές.

Written by  |  Wednesday, 15 January 2014 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Λέγεται ότι στο διάστημα κανείς δεν μπορεί να σε ακούσει να ουρλιάζεις, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι διαστημικές υπηρεσίες εγκαθιστούν αξιόπιστο εξοπλισμό με νέα όργανα για τους δορυφόρους τους. Τα όργανα αυτά πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντέξουν κλυδωνισμούς, κραδασμούς και ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας επί σειρά ετών χωρίς απώλειες απόδοσης ή ανάγκη επισκευής. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι επίσης αναγκαία για τα όργανα που χρησιμοποιούνται σε σκληρά βιομηχανικά περιβάλλοντα στη Γη, όπου πολυέξοδες βλάβες μπορούν να είναι εξίσου δύσκολο να επιλυθούν, όπως εκείνες στο διάστημα.


Page 36 of 37

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ