Αρθρογραφία

Σύγκριση μέτρων προστασίας από υδραυλικό πλήγμα

Written by  |  Friday, 30 June 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τα μη μόνιμα ή μεταβατικά υδραυλικά φαινόμενα (hydraulic transients) είναι χρονικά μεταβαλλόμενα φαινόμενα που παρουσιάζονται στα υδραυλικά συστήματα όταν η ταχύτητα του διακινούμενου ρευστού μεταβληθεί, με αποτέλεσμα τη μετάβαση από την αρχική μόνιμη κατάσταση σε μία νέα κατάσταση, η οποία αποκαθίσταται μετά την απόσβεση του μεταβατικού φαινομένου που αναπτύσσεται.

Θέματα ασφαλείας συστημάτων απολύμανσης

Written by  |  Friday, 30 June 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τα μήκη κύματος 200-280 nm αναφέρονται και ως μικροβιοκτόνος υπεριώδης ακτινοβολία (Germicidal Ultraviolet Radiation, GUV), καθώς φέρουν ενέργεια ικανή να βλάψει το γενετικό υλικό μικροοργανισμών, και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα από τις αρχές του 20ου αιώνα για την απολύμανση χώρων, επιφανειών και νερού. Η GUV ανήκει στη UV-C περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (100-280 nm), η οποία μαζί με τη UV-B (280-315/320 nm) και τη UV-A (315/320-380/400 nm) συγκροτεί τo φάσμα της υπεριώδους ακτινοβολίας (UVR).

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού ενεργειακού συστήματος πολλαπλών πηγών για την κάλυψη αναγκών ζεστού νερού χρήσης σε κτηριακές εγκαταστάσεις

Written by  |  Friday, 30 June 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για την παγκόσμια κοινότητα, ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια, είναι η αύξηση της κατανάλωσης της ενέργειας λόγω του μεγάλου πληθυσμού και της οικονομικής ανάπτυξης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-28), σύμφωνα με τα ετήσια ενεργειακά στοιχεία του 2018, τα κτήρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 41% της συνολικής τελικής ενέργειας κατανάλωσης.


Page 3 of 37

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ