Αρθρογραφία

Προσωποποιημένες ενεργειακές μελέτες κτηρίων: η λύση για την έγκυρη ενεργειακή αναβάθμισή τους με την ελάχιστη επένδυση

Written by  |  Monday, 28 February 2022 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Τις τελευταίες δεκαετίες ο κτηριακός τομέας μαζί με τους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής και των μεταφορών αποτελούν τις κύριες αιτίες που επιτείνουν τη κλιμακούμενη κλιματική και περιβαλλοντική μεταβολή. 

Δείκτες ενεργειακής επίδοσης ελληνικών κτιρίων τριτογενούς τομέα

Written by  |  Monday, 28 February 2022 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικοί δείκτες επίδοσης για την ενεργειακήσυμπεριφορά κτιρίων του τριτογενούς τομέα. Η ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα που προκύπτουν απόδυο διαφορετικές προσεγγίσεις. 

Επίδραση φωτοβολταικών υαλοπινάκων στο ενεργειακό ισοζύγιο χώρου γραφείων

Written by  |  Friday, 31 December 2021 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Ο σωστός ενεργειακός σχεδιασμός, στοχεύει αφενός μεν στην ελάττωση της καταναλισκόμενης ενέργειας μέσω της μείωσης των απωλειών και αφετέρου στην αξιοποίηση της ηλιακής προσόδου προς κάλυψη μέρους ή του συνόλου των ενεργειακών απαιτήσεων του. 


Page 3 of 32

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ