Αρθρογραφία

Ιατρικός και Αναπνεύσιμος Πεπ. Αέρας με Αποδείξεις

Written by  |  Friday, 30 December 2022 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Με αυξανόμενες τις ανάγκες για ελέγχους ότι η ποιότητα των Συστημάτων Πεπιεσμένου Αέρα τηρεί τις εκάστοτε προδιαγραφές, στο άρθρο αυτό γίνεται μία αναφορά σε ένα case study στο Νοσοκομείο Athens Eye Hospital.

Επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων έπειτα από αναβάθμιση και μετασκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας

Written by  |  Friday, 30 December 2022 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η λειψυδρία και η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων οδηγεί στην ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση αλλά ακόμη και για ανθρώπινη κατανάλωση (πόσιμο νερό ή μη). Η ανάγκη αυτή οδηγεί στην έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προχωρημένης επεξεργασίας για την αφαίρεση εκείνων των ρύπων που εμποδίζουν την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

Εξέλιξη απαιτήσεων θερμικής άνεσης στον κτιριακό τομέα

Written by  |  Monday, 31 October 2022 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η διατήρηση συνθηκών άνεσης και ευεξίας των ατόμων εντός του δομημένου περιβάλλοντος, είτε αυτή εστιάζεται στους χώρους εργασίας είτε στα κτίρια κατοικιών, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στις μέρες μας αυτό γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό καθώς η υγειονομική κρίση του COVID-19 επιβάλει τον αυτοπεριορισμό μας στο εσωτερικό των κτιρίων.


Page 5 of 37

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ