Αρθρογραφία

Βελτιστοποίηση σχεδιασμού ενεργειακού συστήματος πολλαπλών πηγών για την κάλυψη αναγκών ζεστού νερού χρήσης σε κτηριακές εγκαταστάσεις

Written by  |  Friday, 30 June 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα για την παγκόσμια κοινότητα, ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια, είναι η αύξηση της κατανάλωσης της ενέργειας λόγω του μεγάλου πληθυσμού και της οικονομικής ανάπτυξης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-28), σύμφωνα με τα ετήσια ενεργειακά στοιχεία του 2018, τα κτήρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 41% της συνολικής τελικής ενέργειας κατανάλωσης.

Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πράσινη μετάβαση: πως επηρεάζει τους κλάδους ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας

Written by  |  Friday, 21 April 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και την τελική απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες, απανθρακοποίηση, είναι ήδη σε εξέλιξη. Όροι όπως: Πράσινη συμφωνία, Fit for 55 και μια ολόκληρη λίστα από κανονισμούς και οδηγίες που επιχειρούν να πραγματοποιήσουν αυτή τη μετάβαση είναι για πολλούς από εμάς καθημερινότητα. 

Ιδιωτικοποίηση και επανακοινωνικοποίηση των φορέων παροχής νερού

Written by  |  Friday, 21 April 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Αντικείμενο του άρθρου αποτελεί η εμβάθυνση στο παγκόσμιο θέμα της ιδιωτικοποίησης και επανακοινωνικοποίησης των υπηρεσιών/φορέων παροχής νερού με περαιτέρω εξειδίκευση στην περίπτωση της Eλλάδας. 


Page 2 of 35

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ