Αρθρογραφία

Διενέργεια μετρήσεων για τον έλεγχο συμμόρφωσης ασυρμάτων πομποδεκτών με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό

Written by  |  Tuesday, 31 October 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η εποπτεία προϊόντων της αγοράς είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες που υποστηρίζει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω της διαδικασίας εποπτείας της αγοράς απομακρύνονται από την αγορά ακατάλληλα προϊόντα και εξασφαλίζονται συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς.

Οι κατεστραμμένες γραμμές διανομής σε καμένη έκταση είναι η αιτία ή θύματα της πυρκαγιάς;

Written by  |  Tuesday, 31 October 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Από δημοσιευμένα στοιχεία της ΔΕΗ, το ελληνικό δίκτυο διανομής (μέση τάση 20kV και χαμηλή τάση 400V) έχει μήκος περίπου 6 φορές την περίμετρο της γης και γι’ αυτό, όπου και να κοιτάξει κανείς, βλέπει στύλους, γραμμές, υπαίθριους υποσταθμούς, κλπ. Έτσι, κατά την εκδήλωση πυρκαγιών είναι φυσικό να περιλαμβάνεται στην καμένη έκταση κατεστραμμένος εξοπλισμός διανομής (καμένοι στύλοι, κομμένοι και λειωμένοι αγωγοί, καμένα ασφαλειοκιβώτια, κλπ.). 

Ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας στα δίκτυα διαμονής ηλεκτρικής ενέργειας

Written by  |  Thursday, 31 August 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η ενοποίηση των υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστημάτων με το ηλεκτρικό δίκτυο έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες ευπάθειες στο ενεργειακό δίκτυο. Αυτή η απειλή για την κυβερνοασφάλεια μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη φυσική υποδομή, την οικονομία και την κοινωνία.


Page 2 of 37

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ