Αρθρογραφία

Η θερμοκρασία στο σημείο βραχυκύκλωσης μεταξύ γυμνών αγωγών διανομής ή μεταφοράς

Written by  |  Tuesday, 28 February 2023 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στον υπολογισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά το βραχυκύκλωμα μεταξύ γυμνών αγωγών μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται ότι οι αγωγοί είναι σε επαφή μεταξύ τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αύξηση της θερμοκρασίας στο σημείο επαφής τους, λόγω πρόσκρουσης της ηλεκτρονικής στιβάδας στον αγωγό (που προηγείται χρονικά), όπου διαπιστώνεται ένα βαθούλωμα (τσίμπημα) στον αγωγό. 

Βελτιωμένες δυνατότητες SCADA για τη διαχείριση Αιολικών Πάρκων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Written by  |  Friday, 30 December 2022 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Η ενσωμάτωση συστημάτων διεσπαρμένης παραγωγής (ΑΠΕ), όπως τα Αιολικά Πάρκα (ΑΠ), σε απομονωμένα μικροδίκτυα όπως τα ηλεκτρικά συστήματα (ΗΣ) των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ) της Ελλάδας θέτει πολλές λειτουργικές προκλήσεις σε σχέση με την ασφαλή λειτουργία των ΗΣ.

Αντλησιοταμίευση και σύγκριση ενσωμάτωσης αιολικής και ηλιακής ενέργειας για υδατική αυτονομία απομονωμένων συστημάτων

Written by  |  Friday, 30 December 2022 00:00  |  Published in Αρθρογραφία

Στο άρθρο αυτό, παρουσιάζεται ένα υβριδικό έργο που συνδυάζει τη χρήση σταθμών ΑΠΕ με ένα σύστημα αντλησιοταμίευσης και μια μονάδα αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης στα Ελληνικά νησιά. 


Page 2 of 34

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ